Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 683/KH-UBND   Ngày ky´: 28/02/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Ninh Thuận năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT2681-1677489017272-73642667.doc
DT2681-1677489017272-73642667_converted(28.02.2023_10h33p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến