Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1831/UBND-KTTH   Ngày ky´: 29/04/2022  
  Trích yếu: V/v đẩy mạnh cập nhật, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT6365-1651211418802-27072405.pdf
DT6365-1651211386843-10846671_nnminh-29-04-2022_13h55p53.doc
DT6365-1651211386843-10846671_nnminh-29-04-2022_13h55p53_converted(29.04.2022_16h05p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình