Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 281/BC-UBND   Ngày ky´: 14/09/2020  
  Trích yếu: V/v báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020  
Tệp đính kèm:
BCUB281_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc