Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1081/KH-UBND   Ngày ky´: 17/03/2022  
  Trích yếu: V/v Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT3755-1647404894328-78529471.xls
DT3755-1647404878248-56468605_nnminh-17-03-2022_08h36p03.docx
DT3755-1647404878248-56468605_nnminh-17-03-2022_08h36p03_converted(17.03.2022_09h39p14)_signed.pdf
DU TOAN KEM THEO KH 1081(17.03.2022_09h46p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương