Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 198/QĐ-UBND   Ngày ky´: 25/06/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Giống hải sản cấp 1 và Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi.  
Tệp đính kèm:
QDUB 198_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung