Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1002/QĐ-UBND   Ngày ky´: 30/06/2020  
  Trích yếu: V/v giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với đối tượng dân công hỏa tiến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm việc nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1002_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến