Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 12/QĐ-UBND   Ngày ky´: 06/01/2022  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Đề án “Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025”  
Tệp đính kèm:
DT21825-1641280188626-52470424.doc
DT21825-1641280188636-32168311.doc
DT21825-1641280188626-52470424_converted(06.01.2022_15h59p16)_signed.pdf
DE AN KEM THEO QD 12(06.01.2022_16h02p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc