Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 517/QĐ-UBND   Ngày ky´: 05/05/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT6527-1651658683205-34053439_nnminh-05-05-2022_08h50p38.doc
DT6527-1651658683205-34053439_nnminh-05-05-2022_08h50p38_converted(05.05.2022_13h47p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh