Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 150/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 13/01/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông số 42/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.  
Tệp đính kèm:
01.08.2021_nguyendinhtuan-12-01-2021_16h46p07.doc
01.08.2021_nguyendinhtuan-12-01-2021_16h46p07(13.01.2021_15h49p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh