Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1930/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 04/06/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.  
Tệp đính kèm:
CVVP1930_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý