Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3255/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 01/09/2020  
  Trích yếu: V/v tham mưu giải quyết nội dung đề nghị của Bộ Tài chính về đề xuất Dự án Chống hạn, xói lở, ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu cho tỉnh Ninh Thuận vay AFD.  
Tệp đính kèm:
CVVP 3255_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín