Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3144/UBND-KTTH   Ngày ky´: 03/09/2020  
  Trích yếu: V/v xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3144_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung