Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1376/UBND-VXNV   Ngày ky´: 04/04/2022  
  Trích yếu: V/v rà soát Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông  
Tệp đính kèm:
DT4706-1648729851098-02492678.docx
DT4706-1648729851098-02492678_converted(04.04.2022_10h05p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc