Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 339/UBND-VXNV   Ngày ky´: 11/02/2020  
  Trích yếu: (KHẨN)_V.v thiết lập cơ sở cách ly theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVUB339_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc