Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 874/UBND-VXNV   Ngày ky´: 23/03/2020  
  Trích yếu: (HỎA TỐC)_V.v thực hiện xét nghiệm Covid-19.  
Tệp đính kèm:
CVUB890_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc