Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 326/KH-VPUB   Ngày ky´: 05/02/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch xây dựng xã hội học tập tỉnh Ninh Thuận năm 2023.  
Tệp đính kèm:
DT1243-1675161073714-29067811_nguyendinhtuan-02-02-2023_15h00p33.docx
DT1243-1675161073714-29067811_nguyendinhtuan-02-02-2023_15h00p33(05.02.2023_19h52p09)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh