Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4538/UBND-VXNV   Ngày ky´: 19/10/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Đề án tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2023  
Tệp đính kèm:
DT16245-1665999344286-42780874.docx
DT16245-1665999344286-42780874(19.10.2022_20h51p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc