Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 226/QĐ-UBND   Ngày ky´: 01/04/2022  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT4647-1648697388541-16316487.doc
DT4647-1648697388541-16316487(01.04.2022_14h57p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ