Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 552/KH-UBND   Ngày ky´: 13/02/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045  
Tệp đính kèm:
DT1766-1644312180391-98334437.doc
DT1766-1644312180391-98334437_converted(13.02.2022_21h06p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến