Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 86/TB-VPUB   Ngày ky´: 26/03/2020  
  Trích yếu: (HỎA TỐC)_V.v kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp giao ban về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.  
Tệp đính kèm:
TBVP86_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc