Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2313/UBND-KTTH   Ngày ky´: 29/06/2020  
  Trích yếu: V/v thống nhất việc tổ chức nạo vét hồ chứa nước Phước Trung để tích nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2313_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung