Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3261/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 01/09/2020  
  Trích yếu: V/v góp ý kế hoạch và đề cương giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh năm 2020.  
Tệp đính kèm:
CVVP 3261_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình