Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 943/UBND-VXNV   Ngày ky´: 26/03/2020  
  Trích yếu: (HỎA TỐC)_V.v rà soát người về từ vùng dịch.  
Tệp đính kèm:
CVUB943_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý