Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 749/QĐ-UBND   Ngày ky´: 22/06/2022  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT9378-1655779645113-96660412.doc
DT9378-1655779645113-96660412(22.06.2022_07h53p13)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn