Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4401/UBND-KTTH   Ngày ky´: 11/10/2022  
  Trích yếu: V/v bảm đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT15901-1665458618534-07672816.pdf
DT15901-1665458709211-84225044.doc
DT15901-1665458709211-84225044_converted(11.10.2022_14h26p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam