Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4898/KH-UBND   Ngày ky´: 09/11/2022  
  Trích yếu: V/v Thực hiện Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT17229-1667439369775-66391428.doc
DT17229-1667439369775-66391428(09.11.2022_10h25p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ