Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2884/UBND-KTTH   Ngày ky´: 14/08/2020  
  Trích yếu: V/v đẩy mạnh triển khai sắp xếp cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước quản lý tài chính doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước do UBND tỉnh quản lý.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2884_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Thị Thu Phương