Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 889/KH-BTC   Ngày ky´: 07/03/2022  
  Trích yếu: V/v Tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội “Ninh Thuận - 30 năm một chặng đường đổi mới và phát triển”  
Tệp đính kèm:
DT2965-1646269324267-51381128.doc
DT2965-1646269324267-51381128_converted(07.03.2022_07h58p56)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc