Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 497/QĐ-UBND   Ngày ky´: 18/04/2023  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố  
Tệp đính kèm:
DT5764-1681714429783-13898402.doc
DT5764-1681714429783-13898402_converted(17.04.2023_21h46p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc