Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3789/KH-UBND   Ngày ky´: 08/08/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030  
Tệp đính kèm:
DT13431-1661742960855-70220832.doc
DT13431-1661742960855-70220832_converted(31.08.2022_14h01p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung