Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 270/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/03/2023  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 02/3/2023  
Tệp đính kèm:
DT3165-1678172018608-30461552.doc
DT3165-1678172018608-30461552(08.03.2023_10h30p13)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc