Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4230/UBND-KTTH   Ngày ky´: 04/10/2019  
  Trích yếu: V.v triển khai công tác lập Đề án "Xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030".  
Tệp đính kèm:
CVUB4230_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Quốc Đạt