Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1847/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 29/05/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai các văn bản của BCĐ quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Bộ Y tế.  
Tệp đính kèm:
CVVP1847_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc