Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1447/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/09/2019  
  Trích yếu: V/v ban hành Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1447_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Xuân Sinh