Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2280/UBND-KTTH   Ngày ky´: 26/06/2020  
  Trích yếu: V/v khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục quyết toán theo quy định.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2280_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Quốc Huy