Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 548/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/05/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT6695-1651908827811-98328239.doc
DT6695-1651908827811-98328239(10.05.2022_13h51p53)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung