Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 14/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/01/2023  
  Trích yếu: V/v phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT477-1673310185590-52668288.doc
DT477-1673310185590-52668288(10.01.2023_14h25p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Trương Thiết Thụ