Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3072/UBND-VXNV   Ngày ky´: 14/07/2022  
  Trích yếu: V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT10803-1657703220304-70543611.doc
DT10803-1657703220304-70543611(14.07.2022_13h48p07)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc