Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4416/UBND-VXNV   Ngày ky´: 11/10/2022  
  Trích yếu: V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ  
Tệp đính kèm:
DT15906-1665461397081-08941247.doc
DT15906-1665461397081-08941247(11.10.2022_20h15p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc