Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3677/UBND-KTTH   Ngày ky´: 13/10/2020  
  Trích yếu: V/v hỗ trợ Bưu điện tỉnh thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu địa chỉ bản đồ số trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT4006-1602214522807_lehuyen-12-10-2020_07h29p38.doc
DT4006-1602214522807_lehuyen-12-10-2020_07h29p38(13.10.2020_11h00p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình