Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1273/KH-UBND   Ngày ky´: 05/04/2023  
  Trích yếu: V/v Kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023.  
Tệp đính kèm:
DT4807-1680483656457-95010568.doc
DT4807-1680483656457-95010568_converted(04.04.2023_21h50p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc