Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 232/KH-UBND   Ngày ky´: 16/01/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai phương án, kịch bản ứng phó với biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2 trên địa bàn tinh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT713-1642036444561-65947851.doc
DT713-1642036444561-65947851_converted(16.01.2022_19h02p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc