Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1288/KH-UBND   Ngày ky´: 29/03/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Triển khai Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)  
Tệp đính kèm:
DT4419-1648438237588-67719837.doc
DT4419-1648438237588-67719837(29.03.2022_16h50p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung