Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6054/UBND-VXNV   Ngày ky´: 05/11/2021  
  Trích yếu: V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT18311-1635935178576-67013041.doc
DT18311-1635935178576-67013041_converted(05.11.2021_10h10p34)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc