Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 863/QĐ-UBND   Ngày ky´: 21/12/2021  
  Trích yếu: V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hàng hóa đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT21256-1639996087212-81077814.doc
DT21256-1639996087212-81077814_converted(21.12.2021_14h41p19)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam