Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4428/UBND-VXNV   Ngày ky´: 12/10/2022  
  Trích yếu: V/v tăng cường công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN  
Tệp đính kèm:
DT15947-1665495230891-34241856.doc
DT15947-1665495230891-34241856_converted(12.10.2022_09h25p34)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc