Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 149/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 13/01/2021  
  Trích yếu: V.v Phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà” của Bộ Xây dựng.  
Tệp đính kèm:
Pho bien tai lieu an toan he thong dien mat troi (cv 6242 BXD) 28.12.2020.doc
Pho bien tai lieu an toan he thong dien mat troi cv 6242 BXD 28.12.2020_converted_signed12-01-2021-22-48-39(13.01.2021_15h55p36)_signed.pdf
CV_gui_UBND_tinh_va_TP_pho_bien_tai_lieu_ky_thuat_01-12_20201228091538497490.docx
6242_KHCN_nguyenxuanhien_0001_202012280307006160_signed20201228030734.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh