Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 16/CT-UBND   Ngày ky´: 29/06/2020  
  Trích yếu: V.v tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, đất đai và xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
CTUB16_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Quốc Đạt