Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1457/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/09/2019  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Phúc Lai thuộc Công ty TNHH Phúc Lai.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1457_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào