Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1009/QĐ-UBND   Ngày ky´: 30/06/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn TKBVTC-TDT) 02 Tiểu dự án Phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Thành Sơn - Phước Nhơn và Nhơn Hải - Thanh Hải, tỉnh Ninh Thuận thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (Dự án WEIDAP/ADB8).  
Tệp đính kèm:
QDCT 1009_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Quốc Huy